Privacy Policy

iRepair Berkel – Enschot respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. iRepair Berkel -Enschot zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 
 
iRepair Berkel – Enschot heeft gezien de aard van de dienstverlening toegang nodig tot het te onderzoeken / herstellen toestel. De toegangscode en/of wachtwoord is nodig om toegang tot het toestel te krijgen om een diagnose te stellen en/of het toestel te repareren. En daarnaast te testen we na een geslaagde reparatie of alles naar behoren werkt. Deze toegangscodes worden na de reparatie vernietigd en niet geregistreerd.

De gegevens die door iRepair Berkel – Enschot worden gevraagd en gebruikt, zijn toegankelijk voor medewerkers. Deze hebben de gegevens nodig om hun functie uit te oefenen. Op grond van een wettelijke verplichting of een geschil kan het incidenteel voorkomen dat de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.